Geen producten (0)

Retourneren van artikelen
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
Om een product te retourneren dient u dit aan te melden via het contact formulier op ons contact formulier. Vermeld hierbij het ordernummer en de reden van retour (niet verplicht, wel gewenst).

Retourneren
Retourneren of ruilen is geen probleem, mits u volgens onze richtlijnen te werk gaat.  U kunt het artikel binnen de bedenktijd retourneren mits aan de onderstaande regels wordt voldaan:

- Binnen de bedenktijd van 14 dagen geeft u aan de overeenkomst te willen ontbinden/ retourneren.
- De artikelen worden geretourneerd in zo goed mogelijke onbeschadigde, niet beschreven en originele fabrieksverpakking zonder tape, plakband of verzendstickers.
- De artikelen zijn compleet, niet gebruikt en onbeschadigd.

Sommige artikelen kunnen niet worden geretourneerd, denk hierbij aan geopende voer en bacterieverpakkingen. Tevens is het niet mogelijk om op maat gemaakte stukken vijver en rubberfolie te retourneren. Controleer altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet bij u geleverd is. Mocht dit niet zo zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op om dit aan ons te melden.

Voorwaarden
Geopende artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande regels blijven uw eigendom. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd en de gemaakte kosten worden aan u in rekening gebracht. Sommige artikelen mogen niet retour worden gestuurd. Dit geld onder andere voor artikelen:

- Die op maat zijn gemaakt (vijver en rubberfolie)
- Die zijn geopend (dit geldt voor water verzorgingsartikelen, visvoer en lijm)
- Die zijn gebruikt en/of beschadigd. 

Retourproces
Retours worden bij ons dagelijks behandeld. Zodra wij uw retourzending in een ongeschonden staat hebben ontvangen, wordt binnen maximaal 7 werkdagen het aankoopbedrag teruggestort op het door u aangegeven IBAN nummer.  De kosten van het retourneren naar Spijkenisse Koi te Spijkenisse zijn altijd voor eigen rekening.

Ons retouradres:  
Spijkenisse Koi
Zwaluwstraat 7
3201 VV
Spijkenisse

Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Spijkenisse Koi tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Spijkenisse Koi neemt uitsluitend op zich om, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerde montage of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Spijkenisse Koi liggen, komt de garantie te vervallen.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Reclames
Spijkenisse Koi is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs, bewaar deze factuur dus goed.
Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Spijkenisse Koi aangekocht is.
Spijkenisse Koi is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden gevolgschade.
Spijkenisse Koi zal door de opdrachtgever nimmer als producent in de zin van art. 185 tot en met 193 boek 6 N.B.W. kunnen worden aangemerkt.

Op straffe van verval van het recht van reclame zal de opdrachtgever, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst der zaken, daaronder begrepen dieren, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) en gemotiveerd bij Spijkenisse Koi dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Spijkenisse Koi heeft, ingeval terecht gereclameerd wordt, de keuze om;

  1. de factuur aan te passen of facturering achterwege te laten; of
  2. opnieuw te leveren.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar door contact met ons op te nemen via het contact formulier. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.